Ukážky obrazoviek programu na elektronickú evidenciu knihy jázd.

Fotogaléria

Ukážka obrazovky evidencie jázd

Evidencia jázdUkážka zobrazenia jazdy na mape

MapaUkážka tlačovej zostavy knihy jázd

Tlačová zostava knihy jázdObjednávka elektronickej knihy jázd. o elektronickú evidenciu knihy jázd v programe Speedy.